Om förskolan


Noas arks föräldrakooperativ är en väletablerad förskola i centrala Kiruna som startade 1991 och har en stabil ekonomi och strukturerad verksamhet och jobbar för att skapa goda relationer mellan alla barn, medlemmar och personal.

I verksamheten finns 25–29 barn i åldrarna 1–6 år, och sju anställda. Sex som arbetar i barngrupperna och en person som arbetar i köket där vår mat lagas i våra egna lokaler. I verksamheten tycker vi att det är viktigt att inte ha för stora barngrupper och våra barn är uppdelade i två avdelningar, Myran och Ekorren där de yngsta barnen finns på Myran och de äldre är på Ekorren. Upptagningsområdet är stort och barnen på förskolan kommer från centrala Kiruna men också från närliggande byar.


Noas Ark har en kristen profil men precis som för alla förskolor och skolor ska undervisningen vara icke-konfessionell enligt skollagen. I vår verksamhet syns den kristna profilen i en del av de sånger som sjungs och hur vi uppmärksammar kristna högtider, men det finns inga krav på vare sig personal eller medlemmarna att vara medlem i något kristet samfund eller att vara religiös.