Köanmälan


Till Noas Ark kan ni ansöka om förskoleplats när ni vill.


Har du funderingar? Skicka dina frågor till vår köansvarie i kooperativets styrelse via e-post adress styrelse@noas-ark.se


Klicka på ikonen nedan för att komma åt blanketten för köanmälan eller skriv av de uppgifter som omnämns i köanmälan och skicka ett mail till styrelsens köansvarige. 


Din skriftliga ansökan skickar du till:


Noas Ark

Skolgatan 11

981 31 Kiruna