Om föräldrakooperativ


Noas Arks föräldrakooperativ är en ekonomisk förening där du som förälder kan ta en mer aktiv roll i ditt/dina barns vardag men precis som alla andra förskolor styrs ett föräldrakooperativ av Skollagen och Läroplanen för förskolan. Ett föräldrakooperativ innebär att föräldrar står bakom driften av förskolan, vilket innebär arbetsinsatser av föräldrarna. Föräldrarna har hand om förskolans ekonomi, lokalerna, utemiljön, intagningen av nya barn i verksamheten, personalfrågor med mera. Tillsammans hjälps man åt för att skapa en trivsam miljö för barnen.Detta gör medlemmarna

Alla föräldrar gör under terminerna så kallade föräldradagar där dessa jobbar under dagen i verksamheten och får på så sätt en god inblick i barnens vardag. Alla familjer har två föräldradagar per termin, styrelsen undantagen som har en föräldradag per termin.

Som medlem är man dessutom indelade i aktivitetsgrupper. En grupp har hand om innemiljön. Det innebär att bland annat anordna storstäd av lokalerna varje termin, där alla föräldrar är ålagda att hjälpa till, eller att göra mindre reparationsarbeten eller målning inomhus.

En grupp har hand om utemiljön och anordnar på våren ett tillfälle för föräldrar att hjälpa till att iordningställa gården inför sommaren, hjälpa till vid enklare reparationer eller andra göromål som rör barnens utomhusmiljö.

Den sociala grupper har hand om att planera och anordna kooputflykter för alla medlemmar i föreningen. En gemensam utflykt som gjorts årligen är en bussresa till Björkliden där alla familjer och personal gemensamt samlas för skidåkning, utelek och samvaro.

Under året har vi även andra gemensamma aktiviteter, såsom luciafirande utomhus eller julstök där vi tillsammans skapar julstämning i våra lokalerStyrelsen


Föräldrakooperativets styrelse består av föreningens medlemmar och väljs vid årsmötet. Dessa har ekonomiskt och juridiskt ansvar samt ett arbetsgivaransvar för anställd personal. Styrelsen består vanligtvis av sex medlemmar: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ansvarig för föräldradagar och aktivitetsgrupper samt köansvarig.