Att vara medlem

 

 

Föräldrakooperativet Noas Ark

 

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär stor möjlighet till gemenskap, delaktighet och engagemang i barnens förskolemiljö. Eftersom vår verksamheten inte är lika stor som en kommunal verksamhet, så kan varje enskild medlems önskemål tillvaratas/beaktas och vi tar tacksamt emot idéer i vår förslagslåda. Möjligheten att påverka är med andra ord stor.

 

Att vara medlem innebär även viss arbetsplikt då det i våra stadgar framgår att det åligger medlem att delta i verksamheten med faktisk arbetsinsats. Arbetsinsatsen kompenseras genom att vi har en lägre barnomsorgsavgift jämfört mot den kommunala barnomsorgens avgifter.

 

Föräldradagar

Varje medlemsfamilj ska genomföra 4 st. föräldradagar per läsår (2 dagar/termin) i barngrupp eller kök. Styrelsemedlemmar har lättnad, se nedan.

 

Städning

  • 1 ggr/termin samlas alla medlemmar för att städa lokalerna grundligt. Minst en (1) person från varje familj ska delta vid städningen som sker under en vardagkväll eller på dagtid under en helg.
  • Under vårterminen samlas medlemmarna och städar/fixar utomhusmiljön.
  • Tömning av källsortering samt snöjour genomförs av familjerna ett par ggr/år.
  • Den dagliga golv- och toalettstädningen på Noas Ark utförs av extern städfirma.

 

Aktivitetsgrupper

Varje medlemsfamilj ingår i en aktivitetsgrupp som assisterar verksamheten med nödvändiga sysslor. Idag finns det fyra grupper (Styrelse, innegrupp, utegrupp samt sociala aktivitetsgruppen). Styrelsemedlemmar har arbetslättnad, vilket innebär att de genomför 2st föräldradagar per år.